Boligbeton Mod nye højder

Politik for behandling af personoplysninger

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:


A/S BOLIGBETON
Gl. Præstegårdsvej 19
DK-8723 Løsning
Telefon  75 65 12 55
boligbeton@boligbeton.dk
CVR: 313345928
Kontaktperson: Anne-Mette Ahlmann


Hvilke oplysning er behandles

Vi behandler følgende almindelige oplysninger (navn, adresse, telefon mv.) på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.


Formålet med behandlingen er leve op til den indgåede kontrakt.


Vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, b samt artikel 6, 1. c.

  • Vi har modtaget personoplysninger fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
  • Vi gemmer dine personoplysninger så længe, som vi har behov for dem i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
  • Vi kan videregive eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.  Vi giver ikke dine oplysninger til nogen uden en god grund.
  • Vi bruger ikke profilering i vores behandling.
  • Nogle af vores databehandlere kan være beliggende udenfor EU/EØS, men alle med lovligt overførselsgrundlag.


Hvilke rettigheder har den registrerede

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
  • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
  • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
  • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Klage til Datatilsynet

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk


Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

DOWNLOAD BOX

Brugernavn:

Adgangskode: