Boligbeton Mod nye højder

Dusager Århus

Kontorhus

Beskrivelse

 

Boligbeton har leveret elementer til kontorhus i Skejby ved Århus. Bygningen er i 4 etager og opført som en vinkelbygning, hvor den indvendige facade buer rundt.
 

Facaden er karakteristisk ved at den har store arealer, hvor omgivelserne spejler sig og giver bygningen meget dybde.
 

Bygningen er opført for RBS A/S Århus

Projekt


Bygningen kan bruges som en samlet kontorbygning eller deles i 2 afsnit med hver sin fløj. Under hele arealet foran bygningen er der p-kælder.
 

De 2 kontorfløje er med meget få betonvægge og søjler, således der er meget fleksible muligheder for indretning.
 

Facaden er bagvægge med teglsten og store vinduespartier samt huldæk som etageadskillelse.

P-kælder er opført med søjler/bjælker og huldæk som underlag for p-areal over jorden.

Leverance


 

Leverancen er på 10.400 m² huldæk, 6.800 m² vægge, søjler og bjælker.


 

DOWNLOAD BOX

Brugernavn:

Adgangskode: