Boligbeton Mod nye højder

Arbejdsmiljø og miljø

Miljø

Hos A/S Boligbeton har vi en målsætning om at mindske miljøpåvirkningen mest muligt både i produktionen og ved transport af råvarer samt ved levering. Derudover ønsker vi at bidrage til en sund livscyklus med mest mulig genanvendelse i form af genknust beton og genbrugsvand.


Bæredygtighed
Det ligger os meget på sinde at yde et så miljørigtigt produkt, som overhovedet muligt indenfor normernes rammer.

Der er udarbejdet EPD (Miljøvaredeklaration) på betonelementer iht. EN 15804 ”Bæredygtighed indenfor byggeri og anlæg”

EPD dokumenterer varens miljømæssige egenskaber og gør det nemmere at gennemskue produktets påvirkning af miljøet, ressourceforbrug samt genbrug.

Vores mål er at gå så langt som muligt med miljøforbedringer. Heri indgår størst mulig mængde genbrugsbeton foruden genbrugsvand i vores betonelementer og mindst mulig miljøbelastning ved transport af råvarer.

Derudover ønsker vi, at der leveres den mest miljørigtig energi til driften i produktionen. Vi arbejder i den forbindelse på anvendelse af miljøvenlige anlæg til levering af strøm og varme.


Arbejdsmiljø

Vi ønsker, at Boligbeton skal være en arbejdsplads baseret på et socialt og sikkerhedsmæssigt stærkt fundament. Det gøres ved konstant tæt kontakt og samarbejde mellem medarbejdere, mellemledere og ledelsen, og målet er at opnå en velfungerende, sund og ulykkesfri drift.

Der er stor fokus på de enkelte arbejdsfunktioner og div. forbedringer til gavn for medarbejderen og sikkerheden generelt. Arbejdsmiljøorganisationen er her en meget aktiv og engageret medspiller.
A/S Boligbeton er selvfølgelig certificeret efter: ISO 14001:2015 for Miljø, ISO45001:2018 for Arbejdsmiljø.

Boligbetons certifikater:

ISO14001

ISO45001

DOWNLOAD BOX

Brugernavn:

Adgangskode: